شب های روشن....

عنوان یه وبلاگی بود، الان چقدر با حال و هوام جوره....